Klub Motocyklowy MAVERICKS

Klub Motocyklowy MAVERICKS (Free Group) powstał w marcu 2010 r., z inicjatywy miłośników i pasjonatów jednośladów – przyjaciół, kolegów, koleżanek, znajomych - mieszkańców miejscowości Sułkowice i okolic gminy Chynów – ludzi kochających sport motocyklowy niezależnie od wieku, zawodu i statusu społecznego. Przy Klubie jednocześnie działa Stowarzyszenie Miłośników Motocykli MAVERICKS, zarejestrowane w KRS.

W obecnej chwili klub liczy 16 członków założycieli oraz 2 członków zwyczajnych – fascynatów motocykli niezależnie od typu i marki. Ludzi, których połączyła wspólna nazwa i idea MAVERICKS - NIEZALEŻNI.

Godłem Klubu jest Wilk wychodzący z płonącego koła motocyklowego.

Symbol siły, niezależności i jedności.LOGOKlub prowadzi działalność w celu czerpania ogólnie pojętej przyjemności ze wspólnej jazdy motocyklami, przebywania w swoim towarzystwie, dzielenia się doświadczeniami oraz wzajemnym wsparciem.

Klub realizuje cele statutowe Stowarzyszenia:


- promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,

- upowszechnianie turystyki motocyklowej,

- rozwój sportu motorowego,

- popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,

- propagowanie kultury w ruchu drogowym,

- podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,

- podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,

- szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

- rozwijanie idei wolontariatu.Klub jest członkiem Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych z prawem noszenia pełnych barw na plecach.